Weekly Magazine Published Weekly in Dhivehi Language

Udhares Magazine is a weekly magazine published in dhivehi language, which include articles about, People, World News, Local Sports, Maldivian Films, etc...
   


vwguncgevesc aeduru.

aeacduvwhwku vwgunUTu jwhW mIhwkwScaoLigenc mijehunI 051 rufiyWge nUTekeve. koncmeawkwsc aEnW hitwScaeriaeve. aencmencnwkwSc 051 genUTc aeackoSc nuhuncnWne kwmeac nEgidWneaeve. vImW twnckoLEac gwmWrumIheac kwairiawSc gosc mWrukoSclWnIaeve. aehenc hitW aehifwaigenc bWzWru mwacCwSc nukume twnckoLeac aekwherikoSc ainc mIheac kwairiawScgosc ae nUTu diackoSc lWfwai buncNeve. bEbE! mi mWru koSclw devidWne heacyeve. aemIhW vwrwSc fWDwkwSc ae nUTc genwai mIhW aWai dimWawSc bwlWlWfwaibuncNeve. 051 rufiyWaeac nudevEneaeve. 041 rufiyW dIfWnwmeve. vwgunUTu hifwaigenc diyw mIhW hitwSc aeriaeve. 041 rufiyW libunwsc heve. awvwhwSc mWru koSclwaigenc dWnIaeve. aehenc hitwai buncNeve. mwacswlwaeacneteve. 041 viywsc dESeve.aehenc bunImW mi mIhW awncbonDi hWvWlWfwai 07 rufiyWge de nUTc nwgW aemIhWawSc demunc buncNeve. 07 ge denUTwsc mwacswlwaeac netc dOaeve.

awLe twrwacgIaeac nUnctw?

lwackw duvwhu bErugwai hurefwai mWle awai mIhekeve. ferInc fwaibwaifwai aetW huri mIheac kwairI awhWliaeve. bEbE! huLumWleawSc dWnI kihineac?

aemIhW: mwgE kwairI ti awhwnI kIackurwnc. awhwrencvesc huLumWleawSc dWne gotc hOdI awmiaclwawSc.

hwdWne gotc boDuvegenc aetWaotc TekcsI aeacge Dcrwaivwru kwairI buncNeve. bwaclwvW! huLumWleawSc dW ferIaW hwmwawSc kihWvwrwkwSc gencgoscdIfWnwnctw?Dcrwaivwru: kwlE hIkurwnI mI viackW TekcsIaeac kwmwSctw!

swhwrOaE hitW hingwai gwteve. vwki hisWbwkunc fenunu kefEawkwSc vwdelWfwai vETwrukwairI awhWliaeve. awneackW mitW singirETc buaimwkI huacdw kwmeactw?

aeacgotwkwScvesc boaigenc nuvWne- aeaI mwnWkwmeac. vETwru buncNeve.

aekwmwku aEndw bEfuLWvesc aeaoSc bonInu.aWn! aekwmwku aEnW awhwrenc kwairiawku mwnWtOaekE nWhwaE.koncmeawkwsc hingwmunc hingwmunc gescTchwauscawkwSc gosc devwnw burinc koTwriaeac libidWnetO awhWliaeve.

aetWhurimIhW: kuacywSc hifwnctw nUnI funcmWlwnctw?

nidWlwnc- aehencbune lWridwackWfwai hingwaigwteve. aencme fwhunc koTwriawSc gosc vETwru kwairI fenctwScTeac libidWne tO awhWlImW buncNeve. nulibEne- mI kwlEge geaeac nUnc. mitwnunc jehEnI hurihWaeacCeacvesc gwncnwnc.hwvIru hwtwreac jwhWlImW aegotc migotunc huLumWleawSc diywaeve. awdi rwacTeacswku dIfwai aotc aeDcrehwSc diywaeve. nwsIbwkunc rwacTehi mIhW gEgwai auLeaeve. awhwrenc feni rwacTehi mIhW vwrwSc aufwlunc buncNeve. awsctW! hWdw duvwheac koaclWfwaE dO mi dimWvI. aehencbune awnchenuncnwSc govWlWfwai buncNeve. mInwawSc awvwhwSc tWzW aeacCeac genesc kWnc dIbwlWSeve.

airukoLwkunc awnchencmIhW awaisc gE hurihW doreac huLuvWlWfwai buncNeve. aWnc! tWzW vwai kWSeve. miawScvure tWzWaeacCeac vwkinulibEneaeve. aehenc kiyWfwai aediywmIhW airukoLwkunc kuDwkuacjwkunincdwvWnc nWnW kiyWncfeSiaeve. awdi kiywmunc diywaeve. DipclomW nidWlW.. DipclomW nidWlW...aeawDu awhWfwai hitwSc aeriaeve. awneackW mivwnI kihineacbWaeve. aehencve rwacTehimIhW awhWliaeve. dwrifuLwSc kiywnI DipclomWtw?

rwacTehimIhW; aWn! ...... mivI gotwkI awhwrencge doSI mwncje bErwSc DipclomWaeac nwgwnc goacsW awhwreac koaclWfwai awaiairu awaI mi kuDwkuacjW govwaigencneve. aehencve aekuacjWawSc awhwremenc kI DipclomW.

aehenctw! denc kobW hwgumwncje?

aemwncje veacje DigcrIaeac nwgwnc bErwSc gosc. awdi mivI awSeackw mwscduvwsc. nuvwmwhW dihw vwrwkwSc duvwsc vImWtW aituru aeacCeac bunwnc aengEnI..

 
  awdwdu:
204
tWrIKc:
2004 rwbcnevon 03