aeterEgwai


hInW bEnuncvwnI pcrogcrWmc aufwacdwaigenc huSwhwLwnc

airWdW aW feSumwkunc fwSwnI

binclWdIncge ainczWru buxcge veacTumwkwSc vedWnebW?

CuacTIgwai aencme ginw bwywku dWnI
rWacjetereawSc
aincDiyWawSc
scrIlwnckWawSc
aehenctwnwkwSc

awncnw hwfctWge awdwdugwai

awrwfWtu duniyEge muacswndincge liscTugwai
yUacpeawScfwhu mwnikuvesc DwairekcxwnWai dimWlwSc
swaimwncge hurihW vwguteac filcmI dWairWawSc
 
 
  awdwdu:
204
tWrIKc:
2004 rwbcnevon 03